Kort om projektet

Skybrudssikret byomdannelse i Aalborg teser text
text
Status

Godsbanearealet i Aalborg

Projektet ”Skybrudssikret byomdannelse i Aalborg” er i fuld gang med at blive udrullet og en helt ny bydelspark skyder op på det gamle godsbaneareal, som indtil 2008 lå halvdødt hen.

Status description


Status description


Status description


Status description


Status description


Status description


Status description

Status description

Status description

Status description

Status description

Baggrund

Klimatilpasning integreret i helhedsplanen for området

Flere voldsomme skybrud og et 19 hektar stort areal, der havde ligget halvdødt hen i femten år, gav i 2008 anledning til de første initiativer til en fælles vision for en bæredygtig udvikling af godsbanearealerne.

Status description

Status description

Status description

Status description

Status description

Status description

Status description

Status description

Status description

Status description

Status description

Status description

Status description

Status description

Løsning

Serie af forbundne regnvandsteknologier

Den valgte LAR-løsning på godsbanearealet er baseret på lokal fordampning, forsinkelse og opstuvning i bassiner, indtil vandet kontrolleret kan udledes til en recipient.

Løsning desc

Løsning desc

Løsning desc

Løsning desc

Løsning desc

Løsning desc

Løsning desc

Løsning desc

Gevinster og merværdi

Fremtidssikret og multifunktionelt landskab

Med projektet er det lykkes at forene grønne arealer og bebyggelse i et bæredygtigt og multifunktionelt landskab. Området er fremtidssikret til at håndtere store mængder regnvand samtidig med, at det fungerer som beboelse og rekreativt område.

Gevinster og mer værdi desc

Gevinster og mer værdi desc

Gevinster og mer værdi desc

Gevinster og mer værdi desc

Gevinster og mer værdi desc

Gevinster og mer værdi desc

Finansiering

Grundejerne betaler

Grundejerne står for drift og vedligeholdelse af bygningerne, mens bygherrerne betaler et byggemodningsbidrag til grundejerforeningen til udvikling af LAR-løsninger og udenomsarealer.

Financiering desc

Proces og interessenter

Dialogbaseret proces

Processen for etableringen af projektet har været båret af en stærk vision og vejvilje blandt interessenterne til at tage fælles ejerskab. Dynamisk proces med overlap mellem borgerinddragelse og arkitektkonkurrence fik projektet hurtigere i gang.

Proces og interessenter desc

Barrierer

Finansielle og praktiske udfordringer

En af de største barrierer i projektet er, at pengene til finansiering af LAR-løsning og udenomsarealer ikke kommer ind, før byggerierne er færdigbygget. Samtidig har det vist sig at være svært at etablere vandkanaler i etaper.

Barrierer desc